Styrelse

ABYKLUBBEN

För abessinier och somali intresserade

Abyklubben styrelse 2019/2020


mail@abyklubben.com, info@abyklubben.com eller styrelsen@abyklubben.com.

För enskild person klicka på respektive titel.

 

Ordförande Giggi Lagberg

Vice ordförande Jan Sjögren, 018-328224

Sekreterare Josefina Zidar (webmaster)

Kassör Torbjörn Sjögren, 070-5382471

Ledamot Bodil Clarin Floto

Ledamot Anne Wiker

Ledamot Sølvi Noreng Jacobsen

Ledamot Hanna Salonen


 

Landsombud Norge Erik Gustavsson, +47 93003702

Landsombud Danmark Bodil Clarin Floto

Landsombud Finland Hanna Salonen

 

 

 

Protokoll från årsmötet 2018 finns här

Klubbens stadgar finns här

Copyright @ All Rights Reserved

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Övre Bölegatan 6, 826 68 Bergvik

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2