Styrelse

ABYKLUBBEN

För abessinier och somali intresserade

Abyklubben styrelse 2019/2020


mail@abyklubben.com, info@abyklubben.com eller styrelsen@abyklubben.com.

För enskild person klicka på respektive titel.

 

Ordförande Giggi Lagberg

Vice ordförande Jan Sjögren, 018-328224

Sekreterare Josefina Zidar (webmaster)

Kassör Torbjörn Sjögren, 070-5382471

Ledamot Bodil Clarin Floto

Ledamot Anne Wiker

Ledamot Sølvi Noreng Jacobsen

Ledamot Hanna Hisalonen

Ledamot Susanne Svelander

Ledamot Anne Mette Strandløkken


 

Landsombud Norge vakant

Landsombud Danmark Bodil Clarin Floto

Landsombud Finland Hanna Hisalonen

 

 

 

Protokoll från årsmötet 2019 finns här

Klubbens stadgar finns här