Home

ABYKLUBBEN

Nyheter


29/10-2019

Abyklubben höll sitt årsmöte och valde ny styrelse.


11/5-2019
Abyklubbeb anordnade sin andra ABY/SOM BREED-BIS i Sandiken som var en succé igen!

20/1-2019

Ny väntad abykull se väntade kattungar.

Styrelsesidan uppdaterad med nya styrelsen samt protokoll från årsmötet oktober 2018

 

24/8-2018 Nya kattungar till salu

Abyklubbens årsmöte satt till den 11 oktober 2018. Kallelse skickas ut senast 14 dagar innan.

Sidan aktuellt uppdaterad.

 

4/2-2018 Ny abykull född

Aktuelltsidan uppdaterad

 

17/1-2018 Ny abykull född och en ny väntad abykull

 

3/10-2017 Årsmötesprotokollet från 2016 finns upplagt.

 

4/5-2017 Två nya aby kullar födda.

Aktuellt sidan uppdaterad med lite mer information.

 

21/4-2017 Flera nya abykullar födda

I helgen 22-23 april har abyklubben monter på Björkstakattens utställning. Välkomna!

 

För abessinier och somali intresserade

Abyklubben är en nordisk rasring för den korthåriga rasen abessinier och den långhåriga syskonrasen somali.


Abyklubben arbetar för att: 


- främja intresset för abessinier och somali,


- främja samarbetet mellan de som är intresserade av abessinier- och somali,


- verka för att avel och uppfödning bedrivs med ansvar och omsorg, samt


- verka för en god katthållning.

Abyklubbens idé är att klubbens medlemmar ska samverka för en sund avelsbas för abessinier- och somali.


I syftet fastslås att rasringen endast kan vara vägledande för sina medlemmar. Rasringen arbetar på demokratiskt sätt där alla medlemmar kan framföra sina åsikter, föreslå möten mm.


I styrelsen finns de nordiska länderna representerade i form av styrelseledamöter eller landsombud. Varje nordiskt land beslutar om sin inre organisationsstruktur. 


Vi hälsar alla som är intresserade av att verka för att abessinier- och somalikatter fortsätter att vara  sunda och friska raser välkomna.


Välkommen att bli medlem!                               Folder                                                                         Affisch


Copyright @ All Rights Reserved

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Övre Bölegatan 6, 826 68 Bergvik

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2