Styrelse

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Arrendatorsv. 5, 141 62 Huddinge

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2

Copyright @ All Rights Reserved

ABYKLUBBEN

För abessinier och somali intresserade

Styrelse 2018/2019:

 

mail@abyklubben.com, info@abyklubben.com eller styrelsen@abyklubben.com. För enskild person klicka på respektive titel.

 

Ordförande Erik Gustavsson

Vice ordförande Jan Sjögren, 018-328224

Sekreterare Giggi Lagberg

Kassör Torbjörn Sjögren, 070-5382471

Ledamot Hannah Salonen

Ledamot Bodil Floto

Ledamot Harri Saari (webmaster)

 

Landsombud Norge Erik Gustavsson, +47 93003702

Landsombud Danmark Bodil Clarin Floto

Landsombud Finland vakant

 

 

 

Protokoll från årsmötet 2018 finns här

Klubbens stadgar finns här