Home

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Arrendatorsv. 5, 141 62 Huddinge

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2

Copyright @ All Rights Reserved

ABYKLUBBEN

För abessinier och somali intresserade

 

Abyklubben är den nordiska rasringen för korthåriga abessinier och lång-

håriga syskonrasen somali. Abyklubbens idé är att medlemmar bland

annat ska samverka för att verka för en sund avelsbas för abessinier-

och somalikatten.

 

Vi arbetar för att

- främja intresset för abessinier- och somalikatten

- främja samarbetet mellan de som är intresserade av abessinier- och

somalikatter

- verka för att avel och uppfödning bedrivs med ansvar och omsorg

- verka för en god katthållning

 

I syftet fastslås att rasringen endast kan vara vägledande för sina

medlemmar. Rasringen arbetar på demokratiskt sätt där alla medlemmar

kan framföra sina åsikter, föreslå möten mm

 

I styrelsen finns de nordiska länderna är representerade i form av antingen styrelseledamot eller som landsombud. Varje nordiskt land beslutar om sin inre organisationsstruktur.

Vi hälsar alla som är intresserade av att verka för att abessinier- och somalikatter fortsätter att vara en sund och frisk ras välkommen att bli medlem.

 

Folder Affisch

 

Nyheter

24/8-2018 Nya kattungar till salu

Abyklubbens årsmöte satt till den 11 oktober 2018. Kallelse skickas ut senast 14 dagar innan.

Sidan aktuellt uppdaterad.

4/2-2018 Ny abykull född

Aktuelltsidan uppdaterad

17/1-2018 Ny abykull född och en ny väntad abykull

3/10-2017 Årsmötesprotokollet från 2016 finns upplagt.

4/5-2017 Två nya aby kullar födda.

Aktuellt sidan uppdaterad med lite mer information.

21/4-2017 Flera nya abykullar födda

I helgen 22-23 april har abyklubben monter på Björkstakattens utställning. Välkomna!

22/2-2017 Sidan aktuellt är uppdaterad med Aby- och Somalispecial på GEKs utställning 13 maj samt montrar på utställningar som kommer framöver.

27/1-2017 Flera nya kullar kattungar till salu på kattungesidan samt en väntad kull.

22/1-2017 Abyklubben har tecknat ett samarbetsavtal med Royal Canin.

22/10-2016 Några viktiga bra att veta punkter från årsmötet se under aktuellt

Styrelsesidan uppdaterad med aktuell styrelse 2016/2017

Ny avelshane

18/10-2016 En ny kull med abyungar och 2 väntade kullar

27/9-2016 Ny kull med abyungar

21/9-2016 Ny avelshane

8/9-2016 Årsmöte 16:e oktober mer info här

Stadgarna finns här

Protokoll från årsmötet 2015 finns här

26/7-2016 Ny abykull född