Home

För abessinier och somali intresserade

ABYKLUBBEN


Abyklubben är den nordiska rasringen för korthåriga abessinier och lång-

håriga syskonrasen somali. Abyklubbens idé är att medlemmar bland

annat ska samverka för att verka för en sund avelsbas för abessinier-

och somalikatten.


Vi arbetar för att

- främja intresset för abessinier- och somalikatten

- främja samarbetet mellan de som är intresserade av abessinier- och

  somalikatter

- verka för att avel och uppfödning bedrivs med ansvar och omsorg

- verka för en god katthållning


I syftet fastslås att rasringen endast kan vara vägledande för sina

medlemmar. Rasringen arbetar på demokratiskt sätt där alla medlemmar

kan framföra sina åsikter, föreslå möten mm


I styrelsen finns de nordiska länderna är representerade i form av antingen styrelseledamot eller som landsombud. Varje nordiskt land beslutar om sin inre organisationsstruktur.

Vi hälsar alla som är intresserade av att verka för att abessinier- och somalikatter fortsätter att vara en sund och frisk ras välkommen att bli medlem.


Folder                                                                 Affisch


Nyheter

11/5-2019
Abyklubbeb anordnade sin andra ABY/SOM BREED-BIS i Sandiken som var en succé igen!

20/1-2019

Ny väntad abykull se väntade kattungar.

Styrelsesidan uppdaterad med nya styrelsen samt protokoll från årsmötet oktober 2018

 

24/8-2018 Nya kattungar till salu

Abyklubbens årsmöte satt till den 11 oktober 2018. Kallelse skickas ut senast 14 dagar innan.

Sidan aktuellt uppdaterad.

 

4/2-2018 Ny abykull född

Aktuelltsidan uppdaterad

 

17/1-2018 Ny abykull född och en ny väntad abykull

 

3/10-2017 Årsmötesprotokollet från 2016 finns upplagt.

 

4/5-2017 Två nya aby kullar födda.

Aktuellt sidan uppdaterad med lite mer information.

 

21/4-2017 Flera nya abykullar födda

I helgen 22-23 april har abyklubben monter på Björkstakattens utställning. Välkomna!

 

Abyklubben, c/o Torbjörn Sjögren, Arrendatorsv. 5, 141 62 Huddinge

E-post: mail@abyklubben.com

plusgiro: 209471-2

Copyright @ All Rights Reserved